នៅដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ទេសភាពវាំងចាស់ប្រៀបដូចគំនូរ

2022-08-31 16:58:19
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ អាកាសធាតុទីក្រុងប៉េកាំងល្អណាស់ ក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ និងពពកពណ៌ស ទេសភាពរបស់សារមន្ទីរវាំងចាស់ប្រៀបដូចគំនូរ ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរជាច្រើនមកទស្សនាកម្សាន្ត ។  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

នៅដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ ទេសភាពវាំងចាស់ប្រៀបដូចគំនូរ