“កញ្ញាផ្សិត”មមាញឹកបង្កើតមុខរបរនៅក្នុងស្រុកកំណើត

2022-09-02 15:58:18
ប្រភព:xinhua

  អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានដោយផ្សិតព្រៃតូចនេះ ធ្វើឱ្យយុវជនខ្លះស្នាក់នៅស្រុកកំណើត និងចូលក្នុង​ព្រៃ ។ កញ្ញា វ៉ាន លីន ជា“នារីផ្សិត”មួយក្នុងចំណោមនេះ ដែលមកពីស្រុកអឹយូន មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិបៃ តាលី​ ខេត្ត​យូណាន ។  

  នៅឆ្នាំ២០២១ កញ្ញា វ៉ាន លីន បានបង្កើតរោងចក្រតូចមួយក្នុងផ្ទះ គាត់រួមបញ្ចូលបទពិសោធន៍ពីជំនាន់ចាស់ និងការ​ច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួន ផលិតប្រអប់​កាដូផ្សិត និងប្រេងផ្សិតពិសេស ឆ្នាំ២០២១ កញ្ញារកបានចំណូល ១២០០០០ យ័ន ។ តាំងពីឆ្នាំនេះមក ចំនួនផ្សិតដែលកញ្ញា វ៉ាន លីន ទិញ និងផលិតកើនដល់ ១០០០០ តោន ។ ការប៉ាន់​ស្មាន​ថា ប្រាក់​ចំណូលឆ្នាំ​នេះនឹង​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​២០២១ ចំនួន ៣០ ០០០ ទៅ ៤០ ០០០ យន់។ កញ្ញា វ៉ាន លីន មិនគ្រាន់តែ​ធ្វើជំនួញ​ផ្សិតដ៏ល្អប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្តល់ការងារដល់អ្នកភូមិផងដែរ។ កញ្ញា វ៉ាន លីន បានរៀបរាប់ថា “មុនផ្សិតចូលក្នុងទីផ្សរ លាងផ្សិត កាត់ផ្សិត ចៀនប្រេងផ្សិត ដំណើរការទាំងអស់នេះត្រូវកម្មករ ពេលខ្លះ រោងចក្រត្រូវអញ្ជើញកម្មករ៤០ នាក់ដល់ ៥០ នាក់ ដែលបានផ្តល់ឱកាសការងារដល់អ្នកភូមជិតខាង ជាពិសេស នារីអាចធ្វើការនៅជិតផ្ទះ ។”

 


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ លោ ឆានស៊ីន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

“កញ្ញាផ្សិត”មមាញឹកបង្កើតមុខរបរនៅក្នុងស្រុកកំណើត