ស្រុកលូទូង មណ្ឌលកានជី ខេត្តស៊ីឈួន ប្រទេសចិនកើតគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត៦,៨ រិចទ័រ​ ស្ថាប័នទាំងអស់បានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស និងខិតខំប្រឹងប្រែងជំនួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ

2022-09-06 17:32:52
ប្រភព:xinhua

  នៅវេលា ម៉ោង១២និង៥២នាទី ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ស្រុកលូទូង មណ្ឌលកានជី ខេត្តស៊ីឈួន ប្រទេសចិនបានកើតគ្រោះ​រញ្ជួយ​ដីកម្រិត ៦,៨ រិចទ័រ ។ បន្ទាប់ការកើតគ្រោះរញ្ជួយដី ស្ថាប័នទាំងអស់បានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស ដូចជា​តំបន់​យោធា​ខេត្តស៊ីឈួន នគរបាលប្រដាប់អាវុធ កង​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ ក្រុមសន្តិសុខសាធារណៈ ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ ទូរគមនាគមន៍ អគ្គិសនី ចរាចរណ៍ជាដើម ដើម្បីធ្វើការជំនួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ ។ សព្វថ្ងៃ ក្រុមជំនួយសង្គ្រោះ​បានមកដល់តំបន់កើតគ្រោះរញ្ជួយដី ហើយបានបើកផ្លូវជំនួយសង្គ្រោះមួយហើយ ។

  ការិយាល័យ​បញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ទប់ទល់គ្រោះរញ្ជួយដី និងជួយសង្រ្គោះគ្រោះមហន្តរាយ និងនាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​គ្រោះអាសន្ននៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ បានសម្រេចដំឡើងកម្រិតឆ្លើយតបបន្ទាន់នឹងគ្រោះរញ្ជួយដីដល់កម្រិត៣ គណៈ​កម្មាធិកា​រ​ជាតិកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នជាតិចិន បានសម្រេចដំឡើងកម្រិត​ឆ្លើយតបបន្ទាន់នឹងគ្រោះរញ្ជួយដីដល់កម្រិត៤ ហើយបានបញ្ជូន​ក្រុមការងារ​ទៅ​ដឹកនាំ​ការងារ​ជួយសង្រ្គោះ​គ្រោះ​មហន្តរាយ ។


  គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៥ ម៉ោង ១៦  នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នបានបញ្ជូនអ្នកជួយសង្រ្គោះចំនួន ១៣០០ នាក់ គ្រឿង​បរិក្ខារ​ចំនួន ៣១ ឈុត និងឧទ្ធម្ភាគចក្រ១គ្រឿង ដើម្បីទៅតំបន់កើតគ្រោះរញ្ជួយដី ធ្វើការងារជួយសង្រ្គោះ​គ្រោះ​មហន្តរាយ ។ ក្រៅពីនេះ  នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នបានចែកតង់ចំនួន ៣០០០ ភួយចំនួន ១០០០០ និងគ្រែ​បត់ចំនួន ១០០០០ ជាដើម ដើម្បីធានាការងារជួយសង្រ្គោះគ្រោះមហន្តរាយ និងការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់​ប្រជាជន​ដែលរងគ្រោះ ។ មន្ត្រីនគរបាល​ប្រដាប់​អាវុធចំនួនជាង១០០០ នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយសង្រ្គោះគ្រោះបន្ទាន់ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្រុកលូទូង មណ្ឌលកានជី ខេត្តស៊ីឈួន ប្រទេសចិនកើតគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត៦,៨ រិចទ័រ​ ស្ថាប័នទាំងអស់បានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស និងខិតខំប្រឹងប្រែងជំនួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ