កសិករមមាញឹកហាលដំណាំក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះយ៉ាង​ចម្រុះ​ពណ៌

2022-09-19 18:15:16
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ នៅភូមិហុងសាន ឃុំថោយូ សង្កាត់យូសៀ ទីក្រុងស៊ីយូ ខេត្តជាំងស៊ី ឆ្លៀតក្នុងពេលអាកាសធាតុ​ល្អ កសិករហាលដំណាំនៅក្បែរផ្ទះ ដូចជា ម្ទេស ល្ពៅ សណ្ដែកដី និងឆៃថាវជាដើម ដែលបានក្លាយជារូបភាព”ហាលដំណាំក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ”ដ៏ចម្រុះពណ៌ ។

  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ចូវ​ ឆានលាំង

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

កសិករមមាញឹកហាលដំណាំក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះយ៉ាង​ចម្រុះ​ពណ៌