ពិធីល្ពៅអបអរសាទរឆ្នាំប្រមូលផល

2022-09-23 18:17:53
ប្រភព:xinhua

  នៅស្រុកស៊ីទាន ទីក្រុងប៉ាសាន ខេត្តយូណាន ម្ហូបអាហារដែលធ្វើដោយល្ពៅជាម្ហូបអាហារធម្មតាក្នុងផ្ទះ ដូចជា ល្ពៅនិងស៊ុបសាច់ភ្លៅ​ ផ្កាល្ពៅចៀន នំល្ពៅ ឆាល្ពៅ និងសាច់គោ ល្ពៅចំហុយ ឆាល្ពៅ និងទំពាំង និងបបរល្ពៅជាដើម ។ នៅឆ្នាំនេះ ឃុំយូហឹរស្រុកស៊ីទាន បានដាំល្ពៅទំហំ​ ៣៣៣ ហិកតា ដែលស្មើនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្ម ១៣ លានយ័ន ។ ល្ពៅផ្អែមពោរពេញដោយអាហារូបត្ថម្ភ មានរសជាតិផ្អែម ដែលទទួលការចូលចិត្តពីអតិថិជន ។  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ពិធីល្ពៅអបអរសាទរឆ្នាំប្រមូលផល