អាហារបីពេលក្នុងមួយថ្ងៃរបស់គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលដាំដោយខ្លួនឯង

2022-09-27 18:55:22
ប្រភព:xinhua

  សាលាបឋមសិក្សាជីងវ៉ាស្ថិតនៅទីក្រុងសៀវីខេត្តយូណាន ជាសាលាបង្កើតឡើងដោយការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសាលាបឋម​សិក្សាជនបទក្នុងស្រុកចំនួន ៥ ។ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ បង្កើតសាលានេះ សាលាបានសម្រេចជំរុញការ​អភិវឌ្ឍ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយរបស់សិស្សានុសិស្សដោយពលកម្ម ហើយផ្តល់អាហារបីពេលដល់គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្ស។ រហូត​ដល់ឆ្នាំនេះ គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សបានបន្តដូច្នេះរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំហើយ ។


  សាលាបឋមសិក្សានេះបានកសាងមូលដ្ឋាន ១០ ហិកតា ដែលចិញ្ចឹមសត្វស្រុក និងដាំបន្លែ និងផ្លែឈើជាច្រើន ហើយមានច្រករបៀងវប្បធម៌កសិកម្ម តំបន់ដាំពូជពិសេស ឧទ្យានវិទ្យាសាស្រ្ត (ផ្ទះកញ្ចក់)ជាដើម ។

  ធម្មតា បុគ្គលិកការងារទទួលខុសត្រូវពីមូលដ្ឋាននេះ ប៉ុន្តែ មួយថ្នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍មានមេរៀនសង្គមពីរដង សិស្សានុសិស្ស​នឹងធ្វើការចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំបន្លែ និងផ្លែឈើក្រោមការដឹកនាំពីគ្រូពលកម្ម ។


  បន្លែ និងសាច់នៃអាហារបីពេលក្នុងមួយថ្ងៃរបស់គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សរាប់ពាន់នាក់ទាំងអស់​មកពីមូលដ្ឋាន​នេះ ។ សាច់​និង​បន្លែ​ដែល​មិន​អាច​បរិភោគ​បានអាចលក់ ប្រាក់ចំណូលអាចជួយសិស្សានុសិស្សក្រីក្រ ។

  ប្រភព៖ប្រជាជនដេលី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

អាហារបីពេលក្នុងមួយថ្ងៃរបស់គ្រូបង្រៀន និងសិស្សានុសិស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលដាំដោយខ្លួនឯង