ផ្កាAfrican Marigold រីកស្គុះស្គាយដែលបាននាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនៃការប្រមូលផល

2022-09-27 18:56:48
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ ផ្កាAfrican Marigold របស់ឃុំចំភីង ស្រុកស្វយ័តជនជាតិម៉ាវ និងជនជាតិយី លូឈាន ទីក្រុងគុនមីង ខេត្តយូណាន កំពុងរីកស្គុះស្គាយ ដែលនាំមកការប្រមូលផល ។ ក្នុង​ដំណើរ​ការ​បណ្តុះ​កូន​ឈើ ការ​ដាំ​ ការដាក់ជី ការបេះជាដើម ឃុំចំភីងបានជ្រើសរើសអ្នកក្រីក្រ និងគ្រួសារបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដែលបានដោះស្រាយកសិករឲ្យធ្វើការនៅជិតផ្ទះ ហើយបានជំរុញបង្កើនផលិតកម្ម និងប្រាក់ចំណូលពីការដាំផ្កាAfrican Marigold។ ទន្ទឹមនេះដែរ ឃុំចំភីង បានរួមផ្សំជាមួយនឹងធនធានទេសចរណ៍ បានដាំផ្កាAfrican Marigold តាមផ្លូវក្នុងតំបន់ទេសភាព ដែលបានផ្សំនឹងផ្កាAfrican Marigold និងទេសភាពជាមួយគ្នា ហើយបានបើកផ្លូវទេសចរណ៍ពិសេសក្នុងតំបន់ជនបទនូវការគយគន់ និងបេះផ្កាAfrican Marigold ។

  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ចាវ ហ្វាងភូ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ផ្កាAfrican Marigold រីកស្គុះស្គាយដែលបាននាំមកនូវភាពសប្បាយរីករាយនៃការប្រមូលផល