ចេញដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ|ក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ តើក្នុងភ្នំជ្រៅខេត្តក្វាងស៊ីប្រទេសចិន ​មានអ្វីកើត​ឡើងខ្លះ?

2022-09-28 17:49:03
ប្រភព:xinhua

​​  នៅតំបន់វាលថ្មខ្សាច់នៃភាគខាងលិច និងខាងជើងតំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី ប្រទេសចិន លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិអាក្រក់​​ ដែល​ធ្លាប់​ជាស្រុកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសំខាន់នៅប្រទេសចិន ។ ក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ នេះតាមរយៈការបន្ត​ជំរុញការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ជនបទ និងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មពិសេស បានសម្រេចការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ ហើយចាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍជនបទឡើងវិញ ។ សព្វថ្ងៃ ក្នុងតំបន់ភ្នំ លក្ខខណ្ឌផលិតកម្ម​និងរស់នៅ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើង ចំណាប់អារម្មណ៍នូវការទទួលបាន សុភមង្គល និង​សុវត្ថិភាព​របស់ប្រជាជនកាន់តែខ្លាំង ។

  សូមមើលរូបភាព១០ឆ្នាំមុន ប្រៀបធៀបនឹងសព្វថ្ងៃ។

រូបភាពខាងលើ៖ នៅភូមិនំយំឃុំប៉ាស៊ីង ស្រុកស្វយ័តជនជាតិយៅ តាហា តំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី កុមារកំពុងកាន់​របស់​របរ​ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឡើង​ភ្នំ​ហើយ​ត្រឡប់មក​ផ្ទះ​វិញ។(ថតនៅថ្ងៃទី​៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២)។ រូបភាពខាងក្រោម​៖នៅ​ទ្វារសាលាបឋមសិក្សានុងយុ៉ង កុមារកំពុងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ (ថតនៅថ្ងៃទី​២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ )។

រូបភាពខាងលើ៖ នៅសាលាបឋមសិក្សាប៉ាហៅ ឃុំប៉ាស៊ី ស្រុកស្វយ័តជនជាតិយៅ តាហា តំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី សិស្ស​ទុកប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់ដែលបានដាក់អង្ករចូលក្នុងខ្ទះ (ថតនៅថ្ងៃទី​២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤)។  រូបភាពខាង​ក្រោម៖ សិស្សបរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិនៅក្នុងអាហារដ្ឋានថ្មី ។

រូបភាពខាងលើ៖នៅភូមិនំឡឹ ឃុំប៉ាស៊ី ស្រុកស្វយ័តជនជាតិយៅ តាហា តំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី បន្ទាប់ពីចេញ​ពី​សាលារៀន កុមារឡើងភ្នំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ(ថតនៅថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២)។  រូបភាពខាងក្រោម៖ ភូមិនំឡឹ​សម្រេចនូវការកសាងផ្លូវទាំងស្រុង (ថតនៅថ្ងៃទី ២៣ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២)។

 

រូបភាពខាងលើ៖នៅសាលាបឋមសិក្សាយូតុង ឃុំឡុងហ្វូ ស្រុកស្វយ័តជនជាតិយៅ ទូអាន តំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី កុមារកំពុងគេងក្នុងបន្ទប់សិក្សា (ថតនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២)។  រូបភាពខាងក្រោម៖ នៅសាលា​បឋម​សិក្សាយូតុង កុមារកំពុងសិក្សាក្នុងបន្ទប់សិក្សាពហុមុខងារ (ថតនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២)។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ចេញដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ|ក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ តើក្នុងភ្នំជ្រៅខេត្តក្វាងស៊ីប្រទេសចិន ​មានអ្វីកើត​ឡើងខ្លះ?