តំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គួរ ស៊ីងជាំង ដែលជាតំបន់ផលិតកប្បាសធំបំផុតរបស់ចិន ចូលក្នុងរដូវកាលប្រមូលផល

2022-09-29 19:02:06
ប្រភព:xinhua

  នៅខែកញ្ញា កប្បាសរាប់ពាន់ហិកតានៅតំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គួរ ស៊ីងជាំង ដែលជាតំបន់ផលិតកប្បាស​ធំបំផុត​របស់ចិនចូលក្នុងរដូវកាលប្រមូលផល តំបន់ភ្នំធាសានប៉េភូចាប់ផ្តើមប្រមូលកប្បាសដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត ។ ឆ្នាំនេះ តំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គួរ ស៊ីងជាំងបានដាំដើមកប្បាសទំហំ ២.៥ លានហិកតា រយៈពេលប្រមូលផល​កប្បាសគឺចំនួន១ខែ ។ តាមទិន្នន័យពីមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យន្តការកសិកម្ម និងជនបទនៃតំបន់​ស្វយ័តជនជាតិ​អ៊ុយហ្គួរ ស៊ីងជាំង បានឱ្យដឹងថា នៅឆ្នាំ ២០២១ អត្រានៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តប្រមូលផលកប្បាសលើសពី ៨០% ។


  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ លូ សៀនលីន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

តំបន់ស្វយ័តជនជាតិអ៊ុយហ្គួរ ស៊ីងជាំង ដែលជាតំបន់ផលិតកប្បាសធំបំផុតរបស់ចិន ចូលក្នុងរដូវកាលប្រមូលផល