សេវាកម្មប្រើប្រាស់រថយន្តបើកបរស្វ័យប្រវត្តិទទួលបានប្រជាប្រិយភាពក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍

2022-10-13 17:28:15
ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ គម្រោងសាកល្បងការប្រើប្រាស់រថយន្តបើកបរស្វ័យប្រវត្តិក្នុងឧទ្យានព្រៃឈើជាតិពីងហ្វូ ទីក្រុងហឹហ្វឹ ខេត្តអានហួយ ប្រទេសចិន បានចាប់ដំណើរការជាផ្លូវការ ។ រថយន្តទេសចរណ៍បើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិ រថយន្តលក់ទំនិញគ្មានមនុស្សបើក រថយន្តលាងសំអាតគ្មានមនុស្សបើកជាដើមត្រូវបានសាកល្បងប្រើប្រាស់ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

សេវាកម្មប្រើប្រាស់រថយន្តបើកបរស្វ័យប្រវត្តិទទួលបានប្រជាប្រិយភាពក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍