និស្សិតបរទេសដែលបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះព្រិល

2022-01-13 15:28:35 |ប្រភព:xinhua

  នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ និស្សិតបរទេសដែលបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនីងសា ប្រទេសចិន ចំនួន​២៧ នាក់ ក្រោមការកំដរពីគ្រូបានមកដល់កន្លែងនេសាទស្រូវរបស់ស្រុកហឹឡាន ហើយចាប់អារម្មណ៍ពីការភ្ជួររាស់លើទឹកកក បើកឡានលើទឹកកក រត់លើដីព្រិលជាដើម ក្នុងការរួមគ្នាអបអរសាទកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំង ។  

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ និស្សិតបរទេសដែលបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនីងសាកំពុងធ្វើការប្រកួតរត់លើទឹកកក ។(ថតដោយយន្តហោះត្រូន)

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ កញ្ញា យីស៊ូ ដែលជានិស្សិតមកពីប្រទេសបង់ក្លាដែសកំពុងជិះកង់លើទឹកកកនៅកន្លែងនេសាទស្រូវ ។

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ យុវជន អាតា ដែលជានិស្សិតមកពីប្រទេសបង់ក្លាដែសកំពុងលេងរង្វង់ព្រិលនៅកន្លែងនេសាទស្រូវ ។

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉