ស្វែងយល់ពីបក្សកុម្មុយនិស្តចិន|អ្នកបកប្រែសៀវភៅ«ស៊ី ជីនភីង អភិបាលកិច្ចប្រទេសចិន»ជាភាសាកាហ្សាក់ស្ថានបានបញ្ជាក់ថា បទពិសោធន៍​របស់​ចិន​អាចអនុវត្តទៅប្រទេសផ្សេងទៀតបាន

2022-09-15 17:54:58
ប្រភព:人民日报

  លោកស្រី Gulnar Shaimergenova នាយកមជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវបញ្ហាប្រទេសចិនរបស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ជាអ្នកជំនាញបំផុតមួយរូបលើការស្រាវជ្រាវការស្ថាបនា ”ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ” របស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ហើយ​ជាអ្នកបកប្រែសៀវភៅ«ស៊ី ជីនភីង អភិបាលកិច្ចប្រទេសចិន» ជាភាសាកាហ្សាក់ស្ថានមួយរូប ។

  លោកស្រី KristalinaGeorgieva បានបញ្ជាក់ថា “បន្ទាប់ពីការបកប្រែសៀវភៅនេះ ខ្ញុំបានស្វែងយល់ថា តើលោក​ស៊ី ជីនភីង មានផែនការអ្វីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសចិន ។ ក្នុងសៀវភៅនេះ ខ្ញុំអាចមើលឃើញ លោក​ ស៊ី ជីនភីង មាន​គំនិត​​ច្បាស់លាស់​អំពី​ទិសដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសចិន និង​គំរូ​អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសចិន។ ខ្ញុំយល់ឃើញថា ដោយសារលោក​ ស៊ី ជីនភីង មានគំនិត​ទស្សនៈដ៏ច្បាស់លាស់ ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសចិនទើបអាចប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បែបនេះ ។”

  ក្នុងសៀវភៅ«ស៊ី ជីនភីង អភិបាលកិច្ចប្រទេសចិន»មានពាក្យទូន្មានបុរាណក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តចិន ដែលបង្ហាញពី​ទស្សនវិជ្ជា និងគំនិតវប្បធម៌ចិនរបស់ប្រទេសចិន ។ លោកស្រី KristalinaGeorgieva បានចាប់អារម្មណ៍ពី​វប្បធម៌​ប្រពៃណីចិន និងប្រាជ្ញាទស្សនវិជ្ជាបូព៌ាដ៏អស្ចារ្យ ។

  លោកស្រី Gulnar Shaimergenovaបានរៀបរាប់ថា “ប្រទេសចិនបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ប្រទេសមួយក្នុង​រយៈពេល​មនុស្សពីរជំនាន់ អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ក្រីក្រទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី២ គឺជា​សមិទ្ធិផល​​ដ៏អស្ចារ្យ ។ ក្រៅពីនេះ ប្រទេសចិនបានឈ្នះភាពក្រីក្រ ដែលជាឧទាហរណ៍ និងនាំមកក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់​ប្រទេស​កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ គឺពិភពលោកនឹងកាន់តែល្អប្រសើរ បទពិសោធន៍​របស់​ចិន​អាចអនុវត្តទៅ​ប្រទេស​ផ្សេងទៀតបាន។”

  ប្រភព៖cir

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្វែងយល់ពីបក្សកុម្មុយនិស្តចិន|អ្នកបកប្រែសៀវភៅ«ស៊ី ជីនភីង អភិបាលកិច្ចប្រទេសចិន»ជាភាសាកាហ្សាក់ស្ថានបានបញ្ជាក់ថា បទពិសោធន៍​របស់​ចិន​អាចអនុវត្តទៅប្រទេសផ្សេងទៀតបាន