លោក Han Zheng ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណចិន-អាស៊ានលើកទី១៩និងកិច្ចប្រជុំកំពូលវិនិយោគនិងធុរកិច្ចចិន-អាស៊ាន

2022-09-16 17:34:56
ប្រភព:CRI

  លោកស្រី Mao Ning អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញាថា  លោក Han Zheng សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសចិន និងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណចិន-អាស៊ានលើកទី១៩ និងកិច្ចប្រជុំកំពូលវិនិយោគនិងធុរកិច្ចចិន-អាស៊ានដែលនឹងសម្ពោធបើកនៅថ្ងៃទី១៦ខែកញ្ញា៕

លោក Han Zheng ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណចិន-អាស៊ានលើកទី១៩និងកិច្ចប្រជុំកំពូលវិនិយោគនិងធុរកិច្ចចិន-អាស៊ាន