ក្រុងLianyungangខេត្តJiangsu៖ទូកនេសាទចេញទៅសមុទ្រ ចាប់ផ្តើមនេសាទត្រីជាលើកដំបូងក្នុងរដូវរងាឆ្នាំនេះ

2022-12-08 15:41:19
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០២២ នៅក្រុងLianyungangខេត្តJiangsuប្រទេសចិន បន្ទាប់ពីរលកត្រជាក់ឆ្លងផុតទៅ ទូកនេសាទដែលចតនៅកំពង់ផែHaitouសង្កាត់Ganyuដើម្បីជៀសពីខ្យល់ខ្លាំងបានបង្ហូតក្តោងទូកឡើងហើយចេញដំណើរជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ផ្តើមនេសាទត្រីសមុទ្រក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូងក្នុងរដូវរងាឆ្នាំនេះ៕

ក្រុងLianyungangខេត្តJiangsu៖ទូកនេសាទចេញទៅសមុទ្រ ចាប់ផ្តើមនេសាទត្រីជាលើកដំបូងក្នុងរដូវរងាឆ្នាំនេះ