ឧបករណ៍ FPSO រាងស៊ីឡាំងដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនិងមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតដែលផលិតដោយប្រទេសចិនបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្រខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុប

2022-12-08 15:56:36
ប្រភព:CRI

នៅថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ   ឧបករណ៍ FPSO (  ឧបករណ៍បែបអណ្តែតដែលអាចផលិតស្តុកនិងបញ្ចេញប្រេងកាត)រាងស៊ីឡាំងដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនិងមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតដែលផលិតដោយប្រទេសចិនបានត្រូវដឹកជញ្ជូនចេញពីក្រុង Qingdao ខេត្ត Shandong  ហើយនឹងដល់សមុទ្រខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលប្រហែល ៥៥ ថ្ងៃដែលមានចម្ងាយសរុបជាង ១៧០០០ ម៉ាយល៍ ៕ឧបករណ៍ FPSO រាងស៊ីឡាំងដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនិងមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតដែលផលិតដោយប្រទេសចិនបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្រខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុប