ពិធីអបអរសាទរខួបទី ២៥ នៃការដែលហុងកុងត្រឡប់ចូលប្រទេសចិនវិញនិងពិធីចូលកាន់មុខតំណែងរបស់មន្រ្តីរដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងអាណត្តិទី៦ បានបើកធ្វើយ៉ាងឧឡារិក

2022-07-01 16:38:37
ប្រភព:CRI

  ព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ពិធីអបអរសាទរខួបទី ២៥ នៃការដែលហុងកុងត្រឡប់ចូលប្រទេសចិនវិញនិងពិធីចូលកាន់មុខតំណែងរបស់មន្រ្តីរដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងអាណត្តិទី៦បានបើកធ្វើយ៉ាងឧឡារិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ហុងកុង ។ លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីទាំងនេះព្រមនិងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ៕

ពិធីអបអរសាទរខួបទី ២៥ នៃការដែលហុងកុងត្រឡប់ចូលប្រទេសចិនវិញនិងពិធីចូលកាន់មុខតំណែងរបស់មន្រ្តីរដ្ឋបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងអាណត្តិទី៦ បានបើកធ្វើយ៉ាងឧឡារិក