លោក Xi Jinping៖ បក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅក្បែរប្រជាជនចិនជានិច្ច

2022-08-18 17:07:42
ប្រភព:CRI

  រសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនបានចុះត្រួតពិនិត្យការងារនៅសហគមន៍ Mudan ក្នុងក្រុង Shenyang ខេត្តLiaoning   ដើម្បីស្វែងយល់ពីសភាពការណ៍បង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងបក្សជាមួយប្រជាជនតាមមូលដ្ឋាន និងការងារបម្រើប្រជាជន។ លោក Xi Jinping បានគូសបញ្ជាក់ថា  ការផ្តល់សេវាជូនចំពោះមនុស្សចាស់ត្រូវធ្វើឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ការងារអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលកុមារនិងក្មេងទំនង់ក៏ត្រូវពង្រឹងបន្ថែមដែរ។ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនទទួលបានអារម្មណ៍ថាបក្សបានបម្រើប្រជាជនដោយពេញទំហឹង  បក្សនៅក្បែរប្រជាជនជានិច្ច៕

លោក Xi Jinping៖ បក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅក្បែរប្រជាជនចិនជានិច្ច