លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនអញ្ជើញទៅដល់ក្រុង Nur-Sultan រដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានដោយយន្តហោះពិសេស

2022-09-14 19:07:17
ប្រភព:CRI

  ថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានអញ្ជើញទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Nazarbayev ក្រុង Nur-Sultan រដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានតាមយន្តហោះពិសេសចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។

លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនអញ្ជើញទៅដល់ក្រុង Nur-Sultan រដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានដោយយន្តហោះពិសេស