ទសវត្សរ៍នេះចុះក្រោយ|សម្លៀកបំពាក់ពិសេសរបស់លោក Xi Jinping

2022-09-29 18:40:13
ប្រភព:CRI

  តាំងពីសមាជបក្សកម្មុយនីស្តចិនលើកទី ១៨ មក សម្លៀកបំពាក់ពិសេសរបស់លោក Xi Jinping ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែបង្ហាញពីប្រទេសចិនដែលកាន់តែមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯង កាន់តែបើកចំហនិងកាន់តែបរិយាប័ន្ន ។

  នៅក្រុង Sanya ខេត្ត Hainan លោកបានពាក់ដួនឬស្សីជនជាតិ Li ដែលកសិករផ្កាជាជនជាតិ Li បានប្រគល់ជូន

  នៅខេត្ត Si chuan លោកបានស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីជនជាតិYi "ឆាវ៉ា"

  នៅមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរួមនៃគណៈកម្មាធិការយោធា លោកបានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ឈុតទាហានប៉ារ៉ា និងបង្ហាញខ្លួនជាអគ្គមេបញ្ជាការរួមនៃគណៈកម្មាធិការយោធា ។

  នៅព្រះបរមរាជវាំងក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ លោកបានស្លៀកពាក់ឈុតប្រពៃណីចិនដែលរួមបញ្ចូលនូវរចនាបថបុរាណនិងសម័យទំនើប...

  ទសវត្សរ៍នេះចុះក្រោយ|សម្លៀកបំពាក់ពិសេសរបស់លោក Xi Jinping