ពិធីដាក់កម្រងផ្ការំលឹកវិញ្ញណក្ខន្ធវីរជនប្រជាជននៅទិវារំលឹកវីរជននឹងប្រារព្ធធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា អ្នកដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនដូចជាលោក Xi Jinping ជាដើមនឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីនេះ

2022-09-29 18:43:01
ប្រភព:CRI

  ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ជាទិវារំលឹកវីរជនរបស់ប្រទេសចិន នៅព្រឹកថ្ងៃដដែល អ្នកដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនដូចជាលោក Xi Jinping ជាដើម ព្រមនិងតំណាងនៃមជ្ឈដ្ឋាននានានឹងរួមគ្នាដាក់កម្រងផ្ការំលឹកវិញ្ញណក្ខន្ធវីរជនប្រជាជននៅទីលានTian Anmen ។

  អគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិននឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅកន្លែងរៀបចំពិធី ៕

ពិធីដាក់កម្រងផ្ការំលឹកវិញ្ញណក្ខន្ធវីរជនប្រជាជននៅទិវារំលឹកវីរជននឹងប្រារព្ធធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា អ្នកដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនដូចជាលោក Xi Jinping ជាដើមនឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីនេះ