លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានដឹកនាំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកម្មុយនីស្តទៅកាន់ក្រុង Yan'an ខេត្ត Shaanxi ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់កន្លែងរំលឹកបដិវត្ត Yan'an

2022-10-27 18:05:43
ប្រភព:CRI

  លោក Xi Jinping អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន ប្រធានរដ្ឋចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមចិនបានដឹកនាំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកម្មុយនីស្ត រួមមានលោក Li Qiang, លោក Zhao Leji លោ កWang Huning លោក Cai Qi លោក Ding Xuexiang លោក Li Xiទៅកាន់ក្រុង Yan'an ខេត្ត Shaanxi ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់កន្លែងរំលឹកបដិវត្តន៍ Yan'an ។ ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា លោក Xi Jinping និងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បានអញ្ជើញទស្សនាទីតាំងនៃសមាជលើកទី ៧ នៃបក្សកុម្មុយនីស្តចិននិងអតីតលំនៅដ្ឋានរបស់លោក Mao Zedong ហើយបានអញ្ជើញទៅទស្សនាពិព័រណ៌《ប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏អស្ចារ្យ -- ការតាំងពិព័រណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តអស់រយៈពេល ១៣ ឆ្នាំនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកម្មុយនិស្តចិននៅក្រុង Yan'an》នៅសារមន្ទីររំលឹកបដិវត្តន៍ Yan'an ៕

លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានដឹកនាំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកម្មុយនីស្តទៅកាន់ក្រុង Yan'an ខេត្ត Shaanxi ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់កន្លែងរំលឹកបដិវត្ត Yan'an