លោក Xi Jinpingបានផ្ញើលិខិតសាទរជូនពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំនៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអាមេរិក-ចិននៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិក

2022-10-28 13:45:52
ប្រភព:CRI

  ថ្ងៃទី២៦ខែតុលា លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានផ្ញើលិខិតសាទរជូនពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំនៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអាមេរិក-ចិន។ 

       លោក Xi Jinpingបានលើកឡើងថា សកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានសុខសន្តិភាពទេ ។ ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសធំ ការដែលភាគីទាំងពីរបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មានអំណោយផលដល់ការបន្ថែមភាពលំនឹងនិងស្ថិរភាពនៃសកលលោក មានអំណោយផលដល់សន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃសកលលោក។ ភាគីចិនមានឆន្ទៈរួមជាមួយភាគីអាមេរិក ខិតខំរួមគ្នា គោរពគ្នា រួមរស់ដោយសន្តិភាព ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងឈ្នះ-  ឈ្នះ  ដើម្បីរកឃើញមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនៃទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកក្នុងយុគសម័យថ្មី ដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរនិងសកលលោកទាំងមូល ។

       ថ្ងៃដដែល លោកBiden  ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានផ្ញើលិខិតសាទរជូនពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំនៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអាមេរិក-ចិននៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកផងដែរ៕

លោក Xi Jinpingបានផ្ញើលិខិតសាទរជូនពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំនៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអាមេរិក-ចិននៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិក