លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនអញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយលោកចូ បៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិក

2022-11-15 16:45:32
ប្រភព:cri

រសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា តាមម៉ោងក្នុងតំបន់ លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនបានអញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយលោកចូ បៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។

លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនអញ្ជើញជួបសន្ទនាជាមួយលោកចូ បៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិក