លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនមកដល់ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី២៩នៃអង្គការសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក ព្រមនិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃ

2022-11-17 17:07:51
ប្រភព:cri

ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនបានចាកចេញពីកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។រសៀលថ្ងៃដដែល លោកXi Jinpingបានជិះយន្តហោះពិសេសទៅកាន់ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

តបតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកPrayut Chan-o-chaនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោកXi Jinpingនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី២៩នៃអង្គការសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក ព្រមនិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកាផងដែរ៕

លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនមកដល់ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី២៩នៃអង្គការសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក ព្រមនិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃ