វិធីជាច្រើនបែបក្នុងការបរិភោគផ្សិតMatsutske

2022-05-19 18:28:08
ប្រភព:xinhua

  ផ្សិតMatsutskeពោរពេញទៅដោយអាហារូបត្ថម្ភ និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយពោរពេញទៅដោយអាស៊ីតអាមីណូ និងវីតាមីនដែលរាងកាយមនុស្សត្រូវការ ។ នៅស្រុកស៊ីទានខេត្តយូណានប្រទេសចិន គេឆាផ្សិតMatsutskeជាមួយសាច់ក្រក់ ស្ងោរស៊ុបជាមួយសាច់មាន់ និងចម្អិនឆ្អឹងជំនី ហើយក៏អាចឆាផ្សិតMatsutske ដុតផ្សិតMatsutske ហើយការបរិភោគផ្សិតMatsutskeឆៅក៏ជាជម្រើសដ៏ល្អផងដែរ វិធីក្នុងការបរិភោគផ្សិតMatsutske ពិតជាមានច្រើនបែប។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

វិធីជាច្រើនបែបក្នុងការបរិភោគផ្សិតMatsutske