ទស្សនាកិច្ច"កុមារភាព"របស់មេអំបៅនៅជ្រលងមេអំបៅហុងហឹរចិន

2022-06-02 17:58:54
ប្រភព:云南日报

  មេអំបៅនៅជ្រលងមេអំបៅហុងហឹរចិនស្ថិតនៅស្រុកជីនភីង មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិយី ជនជាតិហានី ហុងហឹរ ខេត្តយូណាន ដែលជា”ឋានសួគ៌”របស់កូនមេអំបៅ នៅទីនេះមានរុក្ខជាតិច្រើនប្រភេទ និងមានបរិស្ថាន​សាកសមសម្រាប់មេអំបៅរស់នៅ ។ នៅទីនេះ មានមេអំបៅប្រមាណជាង ៤០០ ប្រភេទ ។

  ជីវិតរបស់មេអំបៅឆ្លងកាត់បួនដំណាក់កាល គឺ ស៊ុត ដង្កូវ ដង្កូវនាង និងពេញវ័យ។

  រៀងរាល់ឆ្នាំ មានមេអំបៅរាប់ពាន់លានប្រែពីដង្កូវនាងទៅជាមេអំបៅ ដែលបង្កើតជាទេសភាពដ៏អស្ចារ្យ ។ តាមការព្យាករជំហានដំបូង នៅពាក់កណ្តាលខែមិថុនា ជ្រលងមេអំបៅហុងហឹរចិននឹងមានមេអំបៅចំនួនជាង ១ ពាន់លានមេអំបៅ ។

  ប្រភព៖មជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សាព្វផ្សាយចម្រុះស្រុកជីនភីង

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ទស្សនាកិច្ច"កុមារភាព"របស់មេអំបៅនៅជ្រលងមេអំបៅហុងហឹរចិន