ស្រុកយូជាំង៖សកម្មភាពបង្ហាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ដើម្បីចាប់អារម្មណ៍កម្លាំងទាក់ទាញវប្បធម៌ប្រពៃណីចិន

2022-06-20 18:20:00
ប្រភព:云南日报

  នៅខែមិថុនា ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ “ទិវាទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌ស្វាយមានរបស់ស្រុកយូជាំងប្រទេសចិន ឆ្នាំ ២០២២”ត្រូវបានរៀបចំ ក្នុងឱកាសនេះ ស្រុកយូជាំងបានរៀបចំសកម្មភាពបង្ហាញ និងផ្សព្វផ្សាយបេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី។ ថ្មីៗនេះ សកម្មភាពបង្ហាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីពិសេសមួយត្រូវបានរៀបចំនៅទីធ្លាថាយ៉ាងឆាង ស្រុក​យូជាំង ។


  ការសម្តែង«ម៉ុងសាយជនជាតិតៃដើម្បីអបអរសាទរទិវា» ច្រៀងបទ«ស្រឡាញ់គ្នា»របស់ជនជាតិយីជាដើម បាននាំការ​សម្តែងសិល្បៈ និងវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យមួយជូនអ្នកទស្សនា ដែលបានទទួលការទះដៃកោតសរសើរយ៉ាង​កក់ក្តៅពី​សំណាក់​អ្នក​ទស្សនា​គ្រប់ៗគ្នា ។  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ស្រុកយូជាំង៖សកម្មភាពបង្ហាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ដើម្បីចាប់អារម្មណ៍កម្លាំងទាក់ទាញវប្បធម៌ប្រពៃណីចិន