ក្នុងរដូវបរិភោគផ្សិត ចុះទៅស្រុកយីមឺងបរិភោគផ្សិតជាមួយគ្នា!

2022-06-23 17:49:45
ប្រភព:玉溪网

  ស្រុកយីមឺងដែលជា”ស្រុកទឹក”របស់ខេត្តយូណានបានចូលក្នុងរដូវក្តៅ ។ ព្រៃឈើបានក្លាយជា​ទីកន្លែង​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ផ្សិតព្រៃ ។

  ស្រុកយីមឺង ស្ថិតនៅភាគកណ្តាលខេត្តយូណាន ជាអាកាសធាតុក្តៅត្រូពិច មានពន្លឺព្រះអាទិត្យពេញលេញ និងព្រៃឈើ​ញឹកស្អេកស្កះ ដែលបានក្លាយជាធនធានផ្សិតព្រៃដ៏សម្បូរបែប ។ វិធីនៃការបរិភោគផ្សិតព្រៃមានច្រើនបែបយ៉ាង ក្រៅពីវិធីចំហុយ ចៀន និងបំពង  ក៏អាចធ្វើជាជ្រក់ និងស៊ុប ។ ផ្សិតព្រៃរបស់ស្រុកយីមឺងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ ដែលធ្វើឱ្យគេមានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។
  ប្រផព៖វេបសាយយូស៊ី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ក្នុងរដូវបរិភោគផ្សិត ចុះទៅស្រុកយីមឺងបរិភោគផ្សិតជាមួយគ្នា!