និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សារបស់ប្រទេសចិនធ្វើផ្កាដើម្បីតុបតែងមួកបញ្ចប់ការសិក្សា

2022-06-23 18:00:46
ប្រភព:微博

  ថ្មីៗនេះ សាកលវិទ្យាល័យវូហានរៀបចំពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ ២០២២ និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សាធ្វើផ្កាដើម្បីតុបតែងមួកបញ្ចប់ការសិក្សា ដែលពោរពេញដោយច្នៃប្រឌិត និងអនុស្សវរីយ៍គួរឱ្យចងចាំ ។ អ្នកលេងអ៊ីនធែណែតបានផ្តល់មតិថា “នេះគឺជាយុវវ័យ សង្ឃឹមថា អ្នកអាចដើរលើផ្លូវពោរពេញដោយផ្កាជានិច្ច ។” 

  ប្រភព៖weibbo

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

និស្សិត​បញ្ចប់​ការ​សិក្សារបស់ប្រទេសចិនធ្វើផ្កាដើម្បីតុបតែងមួកបញ្ចប់ការសិក្សា