ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិចិនឆ្នាំ ២០២២ | ផ្ទៃក្រឡាពិព័រណ៍ជិត ៧ ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េ ស្មើនឹងស្តង់ពិព័រណ៍ស្តង់ដារចំនួន ២៥០០ ពិព័រណ៍នេះធ្វើឲ្យគេរំពឹងទុកគ្រប់គ្នា

2022-07-07 17:49:28
ប្រភព:云南网

  ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិចិនឆ្នាំ ២០២២ នឹងរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ២២ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងគុនមីង ។

  ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍នេះនឹងមានខ្លឹមសារ និងវិធីបង្ហាញដ៏សម្បូរបែប ។ ផ្ទៃក្រឡាពិព័រណ៍ជិត ៧ ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េ (ស្តង់ពិព័រណ៍ចំនួន ២៥០០) នឹងមានប្រទេស និងតំបន់ចំនួនជាង ៧០ ចូលរួមតាមបណ្តាញអីុនធើណែត និងនៅកន្លែងផ្ទាល់ ហើយចំពោះប្រទេសចិន នឹងមានខេត្ត(តំបន់ ទីក្រុង)ចំនួន ៣១ ចូលរួម ហើយស្ថាប័នវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ក៏ដូចជាសហគ្រាសចំនួន ២០០ នឹងចូលរួម ។

  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ខេត្តយូណានអភិវឌ្ឍផ្លូវទេសចរណ៍ដែលមានលក្ខណៈពិសេសរបស់ខេត្តយូណានមួយ ។

  ក្នុងអំឡុងពេលពិព័រណ៍៣ថ្ងៃនេះ នឹងរៀបចំវេទិកាច្នៃប្រឌិត និងអភិវឌ្ឍន៍​ទេសចរណ៍ឆ្លាតវៃ វេទិកាផ្លាស់ប្តូរ និងកិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍អន្តរជាតិក្រោមក្របខណ្ឌRCEP វេទិកាកំពូលនៃសហគមន៍រួមវាសនាតែមួយ​ក្នុងតំបន់​អាស៊ី​ដែលជំរុញដោយផ្លូវដែកចិន-ឡាវ និងវេទិកាណែនាំវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ខេត្តយូណានជាដើម ។

  ប្រភព៖វេបសាយយូណាន

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិចិនឆ្នាំ ២០២២ | ផ្ទៃក្រឡាពិព័រណ៍ជិត ៧ ម៉ឺនម៉ែត្រការ៉េ ស្មើនឹងស្តង់ពិព័រណ៍ស្តង់ដារចំនួន ២៥០០ ពិព័រណ៍នេះធ្វើឲ្យគេរំពឹងទុកគ្រប់គ្នា