ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតរីកនៅពេលយប់

2022-07-07 17:51:40
ប្រភព:xinhua

  ក្នុង”ពិភពផ្កា”ដ៏អស្ចារ្យនេះ មានផ្កាខ្លះមានតែរីកនៅពេលយប់ ដល់ពេលថ្ងៃ ផ្កានោះបានក្រៀមស្វិតហើយ ដោយសាររយៈពេលផ្ការីកខ្លី យើងពិបាកមើលឃើញ ដូច្នេះ ផ្កានោះបង្ហាញពីលក្ខណៈអាថ៌កំបាំង ។ នៅឧទ្យានរុក្ខជាតិត្រូពិចស៊ីសាំងប៉ាណានៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិន មានផ្កាជាច្រើនដែលរីកនៅពេលយប់។ យើងមកទស្សនារុក្ខជាតិដ៏អស្ចារ្យនោះជាមួយគ្នា !
  ប្រភព៖xinhua

  ដោយ ម៉ូ ហៃបូ

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតរីកនៅពេលយប់