ពណ៌ផ្កាឈូក តំបន់នេះក្នុងទីក្រុងយូស៊ីចូលដល់រដូវកាលល្អបំផុតសម្រាប់ការទស្សនាកម្សាន្ត

2022-09-20 17:16:48
ប្រភព:玉溪高古楼

  តើអ្នកគិតថាពណ៌អ្វីជាពណ៌នៃរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ? ពណ៌មាសមែនទេ? ជាការពិត រដូវស្លឹកឈើជ្រុះក៏អាចជា​ពណ៌​ផ្កាឈូក​ដែរ ។


  ថ្មីៗនេះ នៅក្នុងឧទ្យានរុក្ខជាតិទានចុងរបស់ទីក្រុងយូស៊ី ផ្កាhairawn muhly ចូលដល់រដូវកាលដែលផ្ការីក ។ ផ្កា​ពណ៌​ផ្កាឈូកយោលតាមខ្យល់ ដែលដូចជាពពក ធ្វើឱ្យរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមានភាពរ៉ូមែនទិកដូចជាក្មេងស្រីដែលជិតនឹងពេញវ័យ ។


  ប្រភព៖កោគូលូវរបស់ទីក្រុងយូស៊ី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉

ពណ៌ផ្កាឈូក តំបន់នេះក្នុងទីក្រុងយូស៊ីចូលដល់រដូវកាលល្អបំផុតសម្រាប់ការទស្សនាកម្សាន្ត