ទិដ្ឋភាពគ្របដណ្តប់ដោយព្រិលrimeដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងរដូវកាលXiaoxue

2022-11-23 16:58:36
ប្រភព:CRI

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា រដូវកាល Xiaoxueតាមចន្ទគតិចិនបានចូលមកដល់ រដូវកាលនេះមានន័យថា  ធាតុអាកាសកាន់តែត្រជាក់និងរងាហើយបរិមាណទឹកភ្លៀងឬព្រិលកាន់តែច្រើនឡើងជាលំដាប់។ ពេលថ្មីៗនេះ ទេសភាពគ្របដណ្តប់ដោយព្រិលrimeដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញបានលេចចេញនៅតាមដងទន្លេ Ganក្នុងភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុងនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិន៕

ទិដ្ឋភាពគ្របដណ្តប់ដោយព្រិលrimeដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងរដូវកាលXiaoxue