ស្វាគមន៍ និងទទួលឆ្នាំទន្សាយថ្មីដោយការកាត់ក្រដាសដោយដៃ

2023-01-19 15:33:29
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ខណៈពេលខិតជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននៅឆ្នាំ២០២៣ លោក សឺ ជូនហ្វូង ដែលជាអ្នកតំណាងបន្តមរកតនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសចិន គឺជំនាញកាត់ក្រដាសជនជាតិម៉ាន ហ្វឹងនីង បានបង្កើតស្នាដៃកាត់ក្រដាសជាច្រើន មានដូចជា សត្វទន្សាយទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី សត្វទន្សាយនាំទ្រព្យ និងសត្វទន្សាយសុភមង្គលជាដើម ដើម្បីសម្តែងនូវសិរីសួស្តីក្នុងឆ្នាំថ្មី ហើយស្វាគមន៍ឆ្នាំទន្សាយថ្មី៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Liu Huanyu

អ្នកបកប្រែ៖  Li Zha

ស្វាគមន៍ និងទទួលឆ្នាំទន្សាយថ្មីដោយការកាត់ក្រដាសដោយដៃ