គយគន់ផ្កាក្នុងពេលនេះ ឧទ្យានមួយនៅទីក្រុងឆុងឈីងប្រទេសចិន ស្វាកំប្រុកកំពុងឡើងដើមឈើដើម្បីគយគន់ផ្កា

2023-03-31 16:51:38
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

រដូវផ្ការីកនៅខែមីនាមានអាកាសធាតុក្តៅ សាកសមនឹងគយគន់ផ្កា។​ក្នុងសួនកម្សាន្តប្រធានបទ Lehe Leduនៅទីក្រុងឆុងឈីងមានផ្កាផ្លែប៉ែស​​ស្វាកំប្រុក ឡើងលើចុងឈើដើម្បីគយគន់ បេះ ក្លិន និងភ្លក់រសជាតិផ្កាដោយភាពរីករាយ ដូចជាសត្វស្វានៅក្នុងចំណោមផ្កាដែលរស់រវើក និងគួរឱ្យស្រលា៕

អ្នកបកប្រែ​៖ Yang Bo(អ្នកកម្មសិក្សា)

គយគន់ផ្កាក្នុងពេលនេះ ឧទ្យានមួយនៅទីក្រុងឆុងឈីងប្រទេសចិន ស្វាកំប្រុកកំពុងឡើងដើមឈើដើម្បីគយគន់ផ្កា