“ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ” ជួយចរាចរណ៍ពងដង្កូវនាងចិនចេញទៅក្រៅប្រទេស

2023-05-23 18:15:11
ប្រភព:CRI

ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសផលិតនិងប្រើប្រាស់សូត្រដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោក។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ផលិតភាពនៃពងដង្កូវនាង សំបុកដង្កូវនាង សូត្រឆៅ និងផលិតផលសូត្ររបស់ចិន បានលើសពី ៨០%, ៧០%, ៨០% និង ៤៥% នៃចំនួនសរុបលើពិភពលោកដោយឡែកពីគ្នា៕

“ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ” ជួយចរាចរណ៍ពងដង្កូវនាងចិនចេញទៅក្រៅប្រទេស