ការប្រណាំងម៉ូតូឆ្លងកាត់ទីវាលបានបើកការប្រកួតយ៉ាងរំជួលចិត្ត

2023-07-17 11:31:51
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នៅថ្ងៃទី ១៣​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ការប្រណាំងពានរង្វាន់ដ៏ធំនៃម៉ូតូឆ្លងកាត់ទីវាលមានឈ្មោះថា “ចេនហឺ” បានបើកការប្រកួត នៅភូមិដាហឺវ៉េយ សង្កាត់ជីងនីង ក្រុងគុនមីង ខេត្តយូណាន។ ការប្រកួតនេះ ត្រូវបានបែងចែកជា ១៤ ក្រុម និងមានអ្នកចូលរួមសរុបជាង ២០០ នាក់៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Chen Xinbo

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha  Nong Rui

ការប្រណាំងម៉ូតូឆ្លងកាត់ទីវាលបានបើកការប្រកួតយ៉ាងរំជួលចិត្ត