កងទ័ពជើងអាកាសស្វាគមន៍និស្សិតទ័ពជើងអាកាសថ្មីដោយពិធីលើអាកាសដែលមានលក្ខណៈពិសេស

2023-08-01 16:00:39
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នៅថ្ងៃទី​ ២៦ ខែកក្កដា ក្រុមសម្តែងការហោះហើររបស់សាកលវិទ្យាល័យអាកាសចរណ៍កងទ័ពជើងអាកាស “ឥន្ទ្រីក្រហម” បានធ្វើការសម្តែងហោះហើរសកម្មភាពអាកាសចរណ៍បើកចំហ និងពិព័រណ៍អាកាសចរណ៍ឆាងឈួននៃកងទ័ពអាកាសចរណ៍ ឆ្នាំ ២០២៣ ប្រទេសចិន។

នៅថ្ងៃនោះ សកម្មភាពអាកាសចរណ៍បើកចំហ និងពិព័រណ៍អាកាសចរណ៍ឆាងឈួននៃកងទ័ពអាកាសចរណ៍ ឆ្នាំ ២០២៣ ប្រទេសចិនបានបើកសម្ពោធ។ ក្រុមសម្តែងការហោះហើរ និងលោតឆត្រយោងជាច្រើនក្រុមបានធ្វើការសម្តែងនៅលើមេឃ កងទ័ពជើងអាកាសស្វាគមន៍និស្សិតថ្មីចូលរួមក្នុងកងទ័ពជើងអាកាស៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖​Tan Sicheng

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha Nong Rui

កងទ័ពជើងអាកាសស្វាគមន៍និស្សិតទ័ពជើងអាកាសថ្មីដោយពិធីលើអាកាសដែលមានលក្ខណៈពិសេស