ក្រុង Rongcheng ៖ ស្រែអំបិលចម្រុះពណ៌

2023-08-08 16:49:33
ប្រភព:CRI

រដូវកាល Liqiu មកដល់ ស្រែអំបិលនៅឆ្នេរសមុទ្រក្រុង Rongcheng ខេត្ត Shandong បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពចម្រុះពណ៌និងស្រស់ស្អាតក្រោមមេឃស្រឡះ៕

ក្រុង Rongcheng ៖ ស្រែអំបិលចម្រុះពណ៌