មកខេត្តហ៊ូប៉េ ប្រទេសចិន ដើម្បីបរិភោគក្រូចទុំនារដូវក្តៅ!

2023-08-10 17:56:00
ប្រភព:ស៊ីនហួចិនថ្មីៗនេះ ក្រូចទុំរដូវក្តៅដែលប្រមូលផលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងស្រុកជីគួយ ក្រុង​យីឆាំងខេត្តហ៊ូប៉េប្រទេសចិន បានឈានដល់កម្រិតកំពូលនៃការលក់ និងសម្រេចបាននូវការលក់តាមរដូវខុសៗគ្នាជាមួយនឹងក្រូចទុំនារដូវរងា ហើយនេះគឺជារបៀបដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបន្ថែមទិន្នផលនៃកសិករដាំផ្លែឈើក្នុងស្រុក។ យោងតាមការណែនាំបានឱ្យដឹងថា​ស្រុកនេះបានអភិវឌ្ឍក្រូចទុំរដូវក្តៅជាង ៣ ម៉ឺនហិចតា ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំមានជាង​៦ ម៉ឺនតោន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖Wu Zhizun

អ្នកបកប្រែ៖ Shen Yan   ​Nong Rui(អ្នកហាត់ការ)

មកខេត្តហ៊ូប៉េ ប្រទេសចិន ដើម្បីបរិភោគក្រូចទុំនារដូវក្តៅ!