ទំពាំងបាយជូក្នុងក្រុងណានភីង ខេត្តហុកគៀន ទទួលបានការប្រមូលផលយ៉ាងល្អប្រសើរ

2023-08-14 17:33:56
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន


បច្ចុប្បន្ននេះ ចំការទំពាំងបាយជូរជិត ៧០ ហិកតានៅក្នុងស្រុកកួនជឺ ទីក្រុងណានភីង ខេត្តហុកគៀន ប្រទេសចិន បានចូលដល់រដូវប្រមូលផល ហើយកសិករផ្លែឈើក្នុងស្រុកកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់បេះផ្លែទំពាំងបាយជូរក្នុងថ្ងៃដែលមានអាកាសធាតុល្អ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទីក្រុងណានភីង ខេត្តហុកគៀនបានអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដាំទំពាំងបាយជូយ៉ាងសកម្មតាមលក្ខខណ្ឌពិសេសក្នុងតំបន់ ហើយនិងជំរុញឱ្យកសិករក្នុងតំបន់បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ Zhang Jingang

អ្នកបកប្រែ ៖​ Shen Yan

ទំពាំងបាយជូក្នុងក្រុងណានភីង ខេត្តហុកគៀន ទទួលបានការប្រមូលផលយ៉ាងល្អប្រសើរ