ភាពស្រស់ស្អាតរបស់ក្រុង Hangzhou

2023-08-23 18:06:22
ប្រភព:CRI

ក្នុងដំណើរទេសចរណ៍របស់លោក Marco Polo  អ្នកធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីធ្លាប់ហៅ ក្រុង Hangzhou ដែលឋិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិន ជា “បុរីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតជាងគេនៅលើពិភពលោក  ” ។ ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបច្ចុប្បន្នភាពច្របាញ់បញ្ចូលគ្នា ធម្មជាតិនិងវប្បធម៌មនុស្សជាតិរួមបញ្ចូលគ្នា ប្រការទាំងនេះបានកកើតទៅជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុង Hangzhou ៕ភាពស្រស់ស្អាតរបស់ក្រុង Hangzhou