មហោស្រពភាពយន្តឆាំងឈួនប្រទេសចិនលើកទី១៨ បានបើកជាផ្លូវការ

2023-08-31 17:33:58
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា មហោស្រពភាពយន្តឆាំងឈួនប្រទេសចិនលើកទី១៨ បានប្រារព្ធនៅទីក្រុងឆាំងឈួនខេត្តជីលីនប្រទេសចិន។ មហោស្រពភាពយន្តនេះបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍមហោស្រពភាពយន្តឆាំងឈួនប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំមកនេះ និងបង្ហាញពីថាមពល "ថ្មី" ។ តាមព័ត៌មានថ្មីៗបានឱ្យដឹងដា មហោស្រពភាពយន្តឆាំងឈួនប្រទេសចិនឆ្នាំនេះ មានខ្សែភាពយន្តសរុបចំនួន ៧៥  រឿង ដែលបានដាក់ស្នើចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែង ហើយខ្សែភាពយន្តចំនួន ១០៧ បានចូលរួមនៅតាំងពិព័រណ៍នៃមហោស្រពភាពយន្តឆាំងឈួននេះ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ Tang Chengzhuo

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yanមហោស្រពភាពយន្តឆាំងឈួនប្រទេសចិនលើកទី១៨ បានបើកជាផ្លូវការ