សេដ្ឋកិច្ចផ្កានៃទីផ្សារផ្កាតូវណាន គុនមីង បង្ហាញពីភាពរឹងមាំយ៉ាងរស់រវើក

2023-10-12 16:53:50
ប្រភព:គេហទំព័រយូណាន

ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យសែនព្រះខែ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិចិន ទីផ្សារ​ផ្កា​តូវណាន ក្នុង​ក្រុង​គុនមីង ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិន បាន​ឈាន​ដល់​រដូវកាលលក់​ផ្កាល្អបំផុត។ ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​មួយ​ចំនួន​ធំ​បាន​មក​ផ្សារ​ផ្កា​ដើម្បី​ទិញ​ផ្កា ដែលជំរុញឱ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​ផ្កាមានការ​រីកចម្រើន ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មាន​សន្ទុះ​យ៉ាង​ពេញ​ទំហឹង និងទីផ្សារពោរពេញទៅដោយភាពរឹងមាំយ៉ាងរស់រវើក៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ Yang Zheng

អ្នក​បក​ប្រែ ៖ Shen Yan

សេដ្ឋកិច្ចផ្កានៃទីផ្សារផ្កាតូវណាន គុនមីង បង្ហាញពីភាពរឹងមាំយ៉ាងរស់រវើក