ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី៤សម្ពោធបើកនៅទីក្រុងហាងចូវប្រទេសចិន

2023-10-23 15:13:04
ប្រភព:CRI

យប់ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា  ពិធីបើកនៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី៤ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាងចូវប្រទេសចិន  បានសម្តែងកម្មវិធីសិល្បៈចំនួន២  ដែលក្រោមចំណងជើងថា«ចិត្តជាប់គ្នា» និង « សុបិនត្រចះត្រចង់”  »  ។  ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមក្រុងហាងចូវនឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ខែតុលាខាងមុខនេះ អ្នកចូលរួមមានចំនួនលើសពី៥២០០នាក់ដែលមកពីប្រទេស(តំបន់)ចំនួន៤៤៕


ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី៤សម្ពោធបើកនៅទីក្រុងហាងចូវប្រទេសចិន