ក្រុមកីឡាបាល់បោះកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតបាល់បោះនៅខេត្តយូណាន

2023-11-02 16:37:07
ប្រភព:កាសែតយូណានដេលី

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់បោះវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ "បាល់បោះចម្រុះពណ៌"នៃសកម្មភាពកីឡានៅភូមិព្រំដែនខេត្តយូណានឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា កូមិន ហឺខូវ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានអញ្ជើញភ្ញៀវមកពីប្រទេសចំនួន ៥ គឺ កម្ពុជា ថៃ វៀតណាម ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា។ តោះ មកទស្សនាទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនៃការប្រកួតរវាងក្រុមកម្ពុជា និងក្រុមទី១ នុជាំង៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Wang Yunya

អ្នកបកប្រែ៖Li Zha


ក្រុមកីឡាបាល់បោះកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតបាល់បោះនៅខេត្តយូណាន