ស្រុកLvchunខេត្តយូណានរៀបចំពិធីជប់លៀងបែបបុរាណតាមផ្លូវវែង ដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរ

2023-11-20 17:53:58
ប្រភព:CRI

ថ្មីៗនេះ ពិធីជប់លៀងតាមផ្លូវវែងនៃជនជាតិHaniបានប្រារព្ធឡើងនៅស្រុកLvchun មណ្ឌលស្វ័យតជនជាតិHaniនិងជនជាតិYi Hongheខេត្តYunnan ។ ជនជាតិ Haniក្នុងតំបន់បានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្ងៃបុណ្យ ច្រៀងផង និងរាំផង ដើម្បីអបអរសាទរទិវាទេសចរណ៍វប្បធម៌និងពិធីជប់លៀងបែបបុរាណតាមផ្លូវវែងជាមួយភ្ញៀវទេសចរ៕

ស្រុកLvchunខេត្តយូណានរៀបចំពិធីជប់លៀងបែបបុរាណតាមផ្លូវវែង ដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរ