ចេញដំណើរ ! អ្នកទេសចរចិនចាប់ផ្តើមធ្វើទេសចរណ៍អន្តរជាតិជាលើកទីមួយក្នុងឆ្នាំថ្មី

2023-01-12 18:19:45
ប្រភព:CRI

កាលពីថ្ងៃទី៩ខែមករាឆ្នាំ២០២៣តាមម៉ោងក្នុងតំបន់ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងទេសចរណ៍និងកីឡានិងក្រសួងគមនាគមន៍ថៃបានរួមគ្នារៀបចំពិធីស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវទេសចរណ៍ចិនដំបូងនៅព្រលានយន្តហោះ Suvarnabhumi ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីចិនកែសម្រួលគោលនយោបាយចេញចូលដែនចិន៕

ចេញដំណើរ ! អ្នកទេសចរចិនចាប់ផ្តើមធ្វើទេសចរណ៍អន្តរជាតិជាលើកទីមួយក្នុងឆ្នាំថ្មី