កំណាត់ផ្លូវដែកល្បឿនលឿនក្វាំងចូវ-សិនចិន-ហុងកុងបានដំណើរការឡើងវិញពីថ្ងៃទី១៥ខែមករា

2023-01-17 16:41:55
ប្រភព:CRI

នៅថ្ងៃទី១៥ខែមករា  កំណាត់ផ្លូវដែកពីចំណតFutian ក្រុងសិនចិន ដល់ចំណត West Kowloon ហុងកុង នៃផ្លូវដែកល្បឿនលឿនក្វាំងចូវ-សិនចិន-ហុងកុង ដែលបានផ្អាកដំណើរការរយៈពេល៣ឆ្នាំដោយសារជំងឺឆ្លង បានដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញ  ខណៈស្ថានីយ West Kowloon ហុងកុងក៏ចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាដឹកអ្នកដំណើរឡើងវិញផងដែរ។  នៅវេលាម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី១៥មករា  អ្នកដំណើរបានចេញចូលស្ថានីយជាបណ្តើៗ៕

កំណាត់ផ្លូវដែកល្បឿនលឿនក្វាំងចូវ-សិនចិន-ហុងកុងបានដំណើរការឡើងវិញពីថ្ងៃទី១៥ខែមករា