ក្រសួងការពារជាតិចិន ៖ កងទ័ពចិន និងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសមយុទ្ធ "នាគមាស-២០២៣" រួមគ្នា

2023-03-17 18:45:01
ប្រភព:ក្រសួងការពារជាតិចិន ៖ កងទ័ពចិន និងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសមយុទ្ធ "នាគមាស-២០២៣" រួមគ្នា

ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសចិនបានចេញដំណឹងនៅលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Weibo ថា៖  ដូចដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា កងទ័ពចិន និងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសមយុទ្ធ "នាគមាស-២០២៣"រួមគ្នា ក្រោមប្រធានបទ“ប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ និងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌”ចាប់ពីចុងខែមីនា ដល់ដើមខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពុជា៕

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha

ក្រសួងការពារជាតិចិន ៖ កងទ័ពចិន និងកម្ពុជា នឹងរៀបចំសមយុទ្ធ "នាគមាស-២០២៣" រួមគ្នា